Currently browsing category

Мрежата

Интернет, мрежата, комуникацията, информацията

Използвай Facebook като инструмент за невролингвистично програмиране – НЛП+ в 21 век

Знаете ли, че Facebook заема в новия облик на личните дневници – т.нар. Timeline една от основните концепции на НЛП – линията на времето (Timeline)? Всъщност социалната мрежа дава материален израз на един от най-важните процеси в човешкото мислене – процеса, при който подреждаме и съхраняваме информацията от миналото и …

Матрицата 2

Светът на нулите и единиците се превръща наистина в гигантска матрица, която определя развитието на човешкия мозък и човешкото мислене. Специалистите започнаха …

Мрежата и смисълът

Всяка секунда по два нови блога се раждат в мрежата. Количеството информация, вече натрупано в Интернет, е чудовищно: системата живее вече напълно …