Currently browsing

септември 2007

Хипнотизатори

Ние всички сме хипнотизатори. Хипнозата, противно на онова, което пише в много учебници, не е някаква тайнствена или недостъпна за обикновения човек технология, а нещо от всекидневието ни. Хипнозата е нещо, което практикуваме непрекъснато, макар че рядко си даваме сметка за това. Защото всеки опит за общуване между хората протича …