Currently browsing

август 2008

Дефектните хора

Една от любимите фантазии на Невролингвистичното програмиране е, че няма дефектни хора. Никой не е счупен, никой не се нуждае от поправка и е време терапевтите да се трудоустроят например във фелдшери. Да превързват рани и да слагат гипс там, където наистина е наложително. Но да си представим огледалната фантазия …