Currently browsing

декември 2011

Йога нидра: Между полюсите на противоположностите

Често свързват йога нидра с дълбоко отпускане. И действително, навлизането в йога нидра е подобно на движението на йо-йо – то започва от едно състояние, удря се в противоположното, връща се с отскачане пак нагоре и вече от по-ниско пак се спуска надолу, докато постепенно утихне някъде по средата… Отпускането …