Currently browsing

април 2021

вирусът лекува

Едно от положителните следствия на днешното пандемично време е, че то нагледно показа или по-скоро върна на хората спомена колко временно, неустойчиво и несъществено е съществуването на отделното човешко същество. Това в никакъв случай не е ново знание, то е съпътствало човечеството през цялата му бурна история. С изключение на …