Currently browsing

февруари 2007

Избиране или избор

Съвременният човек не се бои от нищо повече отколкото от избора. Ние се опитваме да разтеглим времето, в което избираме колкото се може повече за да отдалечим възможно най-много момента, в който трябва да направим избора – да вземем решението. Ние търсим с години, ако не и с десетилетия истинския …

Веригата на състоянията

В българския език думата верига означава както навързани едно за друго неща, така и окова, което сковава, тежи, влачи се зад нас …