Currently browsing

юни 2014

Фотографията като медитация

В бързото всекидневие на 21 век вече сме толкова разхвърляни, че ни е трудно дори да прочетем няколко страници от книга без разсейване. Или да отделим последователно и съсредоточено време на изпълнението на една задача, без да се захващаме с други неща. Оправдаваме го със скоростта на живота, с напрегнатите …