Currently browsing tag

нова година

И РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА като капчица изтича в безкрайната река на времето.

И РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА като капчица изтича в безкрайната река на времето. А ние, които бяхме в тази година… И оставаме в нея, и се отдалечаваме от нея… С първия знак, че светлината отново ще дойде. Да се сбъдне това толкова сигурно природно събитие ви пожелавам и да …

На прага на новата година

Преди да заспите… пуснете лентата на изтичащата година на екрана на вътрешното си кино… Почнете от днешния ден и се връщайте назад …