Currently browsing tag

Пролет

Пролетни… диви води…

„Пролетта започва през декември за да избухне през март. Природата има търпение и знае, че за промяната е нужно време и не скача от сезон в сезон, а се движи непрекъснато… по плавната линия на промяната…където нищо не е окончателно и никога нищо не е скучно, и никога нищо не …

Следи от минала шума

Ние носим в себе си като гората следи от минала шума… с всяка година повече …изсъхнали листа, които няма да раззеленеят отново… …

Приветствие на пролетта

Мнозина са готови да се превърнат в пациенти, защото възприемат промяната като товар, който искат, а не могат да поемат върху плещите …