Currently browsing tag

за хората и дърветата

Истории с дърво

Ето някои истории с дърво, които ми разказаха първите посетители на изложбата “Дърво от вечност” на самото откриване. Тези малки истории бяха за мен и изненада, и най-големият подарък и признание – това, че работите ми въздействат на много дълбоко равнище, събуждат в хората съвсем спонтанно спомени за дълбоко лични …