Currently browsing

Page 3

Няма инжекции!

В последните десетилетия основното усилие на цивилизацията бе насочено към това да се създават и оформят болни хора – болни физически, болни психически, болни духовно. Резултатът, уви, е пред очите ни. Няма как болно човечество да се справи с по-сериозна инфекция, нито пък ще съществуват магически инжекции, които да го …

всичко е игра на светлината

Създаваш въздушна кула. Хубава, висока, хората й се възторгват лудешки, радват й се като малки деца, струва им се, че са част …