Currently browsing tag

свара йога

свара йога: Слънце и луна в колелото на живота

Мъжката и женската, слънчевата и лунната, положителната и отрицателната енергия се редуват не само в малките цикли, с които основно се занимава свара йога – в циклите на превключване на лявата и дясната свара – на ида и пингала – в ритъма на човешкото дишане. Взаимодействието на двете енергии, непрекъснатата …

Свара йога: вселената в ритъма на собственото дишане

Много пътища съществуват в йога, които да ни водят от света на видимото към света на невидимото – от света на грубата материя, която обикновено сме свикнали да възприемаме като единствена реалност към света на реалностите отвъд тази материя. За йога това е пътят към събуждането и той може да бъде постигнат дори с такава на пръв поглед елементарна дейност като вслушването в ритъма и звука на собственото си дишане – известна още като свара йога.