Currently browsing tag

Да подариш

Да подариш от зимата…

Какво е онова, което да поискаш от зимата? От зимата, в която всичко е сковано. Да поискаш кълнове и пролет… Да поискаш плодове и лято… Да поискаш багрите на есен… От зимата, в която всичко е сковано. На оголелите върби от клоните да изплетеш кошница за своите богатства. Да я …