Контакт

За коментари, мнения и впечатления от прочетеното или чутото използвайте направо полетата за коментар под всяка публикация.

Техническите въпроси по това как да чувате програмите на Радио за личностно развитие ChangeWire са разяснени в раздела Често задавани въпроси на входната страница на радиото.

Също така можете да се включите в дискусиите, да следите съдържанието и да пишете на стената на автора във Facebook.

Любомир Розенщайн не работи с индивидуални клиенти, няма кабинет и в момента не провежда семинари на български език. Ако искате да споделите нещо лично, използвайте email адреса changewire при yahoo.com.
Вашата поща ще бъде със сигурност прочетена, макар и понякога с известно закъснение.