Експеримент с мозъчни вълни – А01

Здравейте!

Благодаря ви за интереса към „Експеримент с мозъчни вълни“. Радвам се на участието ви и зная, че то ще бъде полезно за всички слушатели на Радиото за личностно развитие.

Няколко общи думи:
Като се включвате в експеримента, потвърждавате, че се намирате в добро физическо и психическо здраве, не страдате от депресия и други остри или хронични заболявания, не вземате медикаменти, не се намирате в процес на лечение и не употребявате наркотични вещества.

Вие ще получавате по електронната поща покани за участие във всяка нова фаза на експеримента. Във всеки един момент можете да решите да се откажете от участие – за целта е достатъчно да изпратите кратко уведомление по електронната поща.

Това е покана за участие във фаза А. В тази начална фаза целта е да се запознаете с процедурата по провеждане на експеримента, както и със същността на програмите с използване на изкуствено генерирани шумове за стимулиране на мозъчните вълни.

  • 1.Първата програма, която ще изследваме, можете да свалите на този адрес.
  • 2. Свалете програмата и я запишете на вашия плейър или телефон, за да можете да я слушате и при изключен компютър.
  • 3. Слушайте програмата само един път на ден, но всеки ден по време на експеримента (в продължение на една седмица – от тази вечер до следващата неделя вечер). Моля ви, не пропускайте ден за да можете да постигнете резултат.
  • 4. Програмата е къса – с продължителност 10 минути. За фаза А ще е необходимо да отделяте по 15 минути на ден – 10 за слушане на програмата и 5 за попълване на формата.
  • 5. Най-доброто време за слушане на програмата е вечер преди заспиване. Друго подходящо време е след работа, ако се нуждаете от бързо „откъсване“ от стреса. Но изберете едно време и слушайте програмата само в това време през цялата седмица. Това е много важно. Слушайте в легнало положение и със затворени очи. Не е нужно да се опитвате да се концентрирате или да мислите за нещо определено. Просто слушайте.
  • 6. Използвайте само качествени стереослушалки, слушането на високоговорител или не-стерео отнема ефекта на програмата. Не бъркайте дясната и лявата слушалка.
  • 7. След всяко слушане попълвайте формуляра на тази страница и го изпращайте. Ако заспите по време на или след програмата, което е много добре, попълнете формата на следващата сутрин, но не забравяйте и не отлагайте за по-късно – важно е да маркирате впечатленията и състоянието си, докато не са избледнели.
  • Не слушайте през тази седмица други програми за релаксация, водени медитации, хипноза, йога нидра. Ако имате друга йога практика, можете да я продължавате както обичайно.

Какво съдържа тази програма:

Тази програма има прост строеж и е предназначена да ви доведе близо до долната граница на Тета състоянието (преди границата на съня). Изкуствено генерираният шум започва стимулация с честота 20 херца, което отговаря на будно, но не превъзбудено състояние и много бързо (на третата минута) понижава честотата до 4,7 херца в долните граници на Тета. Ако човек започва слушането с високо ниво на активност, това късо време може да не е достатъчно за толкова голям скок към заспиване, но стимулира мозъка да започне да понижава честотата на вълните си. След осмата минута има леко завръщане към областта на алфа (до 12 херца), което да позволи встъпване обратно в будно състояние, ако не сте заспали и използвате програмата само за кратка релаксация.
Шумът е примесен с повтарящи се музикален ритъм и глас, които подкрепят навлизането в пасивно състояние на съзнанието (активиране на дясното полукълбо и постепенно изравняване на активността на двете полукълба, което е характерно за тета). Гласът съдържа едно единствено директно внушение, което да улеснява заспиването.

Целта на програмата:
1.бързо заспиване при нормално – невъзбудено състояние на съзнанието.
2.бързо превключване от стрес към по-спокойно състояние – при по-високи нива на активност.

Благодаря ви!
Слушайте всеки ден в едно определено от вас време и след всяко слушане (непосредствено или на другата сутрин) попълвайте и изпращайте отново този формуляр:


Моля попълвайте този формуляр всеки ден по време на експеримента

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Този въпрос се отнася за времето преди да чуете програмата. Ако попълвате формата веднага след слушането, отнася се за днешния ден. Ако попълвате формата на следващата сутрин, отнася се за предишния ден.

1. По скалата от 0 до 10 моля оценете общото равнище на стрес през деня си (0 - абсолютно релаксиращ, тотално хармоничен ден, без никакъв стрес и напрежение по никакъв повод; 10 - изключително високо ниво на стрес и напрежение на практика през целия ден)

Общо равнище на стрес през деня
012345678910

2. По скалата от 0 до 10 моля оценете равнището на стрес в момента преди да започнете да слушате програмата

Равнище на стрес преди слушане
012345678910

3. По скалата от 0 до 10 моля оценете равнището на стрес след слушане на програмата

Равнище на стрес след слушане
012345678910

4.Как преценявате въздействието на програмата върху процеса на заспиване

Програмата и заспиването ( задължително)

5. По скалата от 0 до 10 как преценявате качеството на съня си след слушане на програмата (0 - никакъв сън, въртях се цяла нощ, ставах; 10 - много дълбок, непробуден сън)

Качество на съня след слушане
012345678910

6. Как преценявате ролята на изкуствено генерирания шум за въздействието на програмата върху вас

Роля на шума ( задължително)
положително - шумът ми помогна да се отпуснанеутрално - не смятам, че шумът имаше въздействиеотрицателно - шумът по-скоро ми пречеше

7. Как преценявате ролята на музиката за въздействието на програмата върху вас

Роля на музиката ( задължително)
положително - музиката ми помогна да се отпуснанеутрално - не смятам, че музиката имаше въздействиеотрицателно - музиката по-скоро ми пречеше

8. Как преценявате ролята на гласа за въздействието на програмата върху вас

Роля на гласа ( задължително)
положително - гласът ми помогна да се отпуснанеутрално - не смятам, че гласът имаше въздействиеотрицателно - гласът по-скоро ми пречеше

9. Моля опишете накратко преживяването си по време на сесията и какъв резултат имаше тя върху вас

Вашето преживяване по време на сесията ( задължително)


кратко обобщение на данните от експеримента А01 за седмицата 17-24 юни 2012:

Общо получени 29 въпросника.Най-високо средно ниво на стрес през деня на слушането 9, най-ниско 2, средно за всички въпросници – 4,8. Само в два от случаите не е регистрирано понижаване на равнището на стреса след слушане, в 27 има понижаване, като промяната е от 1 до 7 степени от възприеманото ниво на стрес. В 8 случая ролята на програмата върху заспиването е оценена като неутрална и в 21 случая като положителна. Ролята на шума във въздействието на програмата е оценена като отрицателна в два случая, като неутрална в 11 случая, като положителна в 16 случая. Ролята на музиката е оценена като отрицателна в 5 случая, като неутрална в 1 случай и като положителна в 23 случая. Ролята на гласа е оценена като отрицателна в 2 случая, неутрална в 10 случая, положителна – 17 случая.

Ето и описанието на някои от преживяванията:

Отпуснах се,сега се чувствам отпочинала.

Сесията ми се стори много по-дълга от 10 минути. Имаше момент на отпускане, но по скоро на физическо ниво – усещах крайниците си понатежали, но мозъкът ми беше изключително буден и после не можах да заспя известно време. През цялото време усещах едно леко настръхване на главата, повече в лявото полукълбо.

По време на сесията бях на границата на заспиване. След това докато изключвах компютъра малко се разсъних, но ми направи впечатление че вътрешният диалог беше спрял. Спах почти нормално, като отново осещах че мисловния процес е спрян. Събудих се един час по-рано, което означава че сънят ми е бил по-пълноценен. Първата ми мисъл като се събудих беше, че трябва да има и сесия за събуждане…

Отново освен че ме отпуска, програмата спира мисловният процес. Сънят ми беше нормален, сутринта трудно се събудих и имах лека тежест в главата. Според мен не усещам въздействието на гласът защото той казва едно и също…!?!?

– Спомням си може би първите 5 минути на слушане, отпуснах се и не съм усетила кога съм заспала. Музиката и гласът действат много релаксиращо, а сънят ми беше относително дълбок и не съм ставала от леглото, оценявам преживяването като особено полезно 

Заспах преди програмата да е свършил и се събудих чак на сутринта – много дълбок и релаксиращ сън

Изплуваха ми спомени за напрегнати моменти от деня,унасях се в лек сън.След сесията се чувствах освежена.

слушах я през деня, така че не съм заспивала, но ако беше по-дълга сигурно щеше да ме приспи, защото определено ми въздейства отпускащо и след това не ми се ставаше 🙂

Бях много изморене и може би две минути след началото на програмата съм заспал…

Спах непробудно, но сънувах неприятни неща и се събудих напрегната. Вероятно няма връзка с програмата, а със стреса от предишния ден.

Този път заспах почти веднага след пускането на записа, като през това време музиката, шумът и гласът като че ли се бяха слели. През деня бях под изключителен стрес заради крайни срокове и очаквах да не успея да заспя изобщо, независимо че стрес-факторите вече нямаха влияние. По принцип се будя относително лесно под влияние на външни фактори (когато е горещо, а и се грижа за нощно активни животни), но сега сънят ми беше абсолютно непробуден. Това, което ме притеснява е, че обикновено сънувам и помня сънищата си много ясно, но в състояние на дълбок сън запазвам само много малки фрагменти от тях.

шумовете ми действат като метла за съзнанието, а музиката ми е прекалено жизнеродостна, за да ме приспи, но пък ми прекъсва мислите, сякаш има кукички, с които ги захваща, когато се появят 🙂

имах ужасен ден, но спах страхотно, много сънувах, но хубави неща и се събудих спокойна и щастлива

Точно преди човек да заспи мисловният поток се забавя и накрая съвсем спира. Осъзнавам, че при пускане на програмата се появява точно това блокиране на мисълта…

Отново заспах по време на програмата. Слушайки, се отпуснах дълбоко, като този път най-голямо влияние като че ли имаше гласът.
Детето ми си поряза крака малко преди лягане – викове, кръв, паника… ниво на стрес почти 9… Когато започнах да слушам усетих, че това е като място, където можеш да се скриеш. Шумовете според мен дразнят, пречат на отпускането… музиката е като „на канон“ – опитваш се да схванеш основния мотив, а повторенията пречат…, опитваш отново и отново… Гласът не пречи, но повторенията му според мен са доста чести, наподобяват повече попско пеене, отколкото да внушат доверие, за да се отпуснеш.Това сякаш не е гласът от „Океан“ или „Планетата на щастието“. Нито от другите, които съм слушала до сега и при които се постига моментално доверие във водещия глас и бързо следване, докато се отпуснеш. Като цяло усетих леко разочарование и се опитах да пусна записа пак, после се сетих, че това не отговаря на условията и много бързо заспах. Събуждах се само веднъж за кратко. Нямаше кошмари в сънищата ми. По скоро беше нещо леко приятно на събуждане, усещането продължава и до момента… Интересно ми е как ще се чувствам утре.

Тази програма вие публикувахте преди няколко дни и аз веднага я прослушах три пъти непосредствено един след друг с цел да усетя и регистрирам въздействието й. В началото на първото слушане шумът ме дразнеше, гласът ме дразнеше и музиката ми звучеше напълно хаотично в двете слушалки. До края на сесията звукът стана хармоничен,а шумът и звукът не ме дразнеха. Усещах натиск върху гръдната кост. При второто прослушване натискът премина в топлина,  която се излъчваше от гърдите и гърбът ми. Постепенно може би при третото прослушване,тази топлина обхвана ръцете, краката, врата, главата -цялото тяло. Въздействието на програмата върху мен е баланс ляво-дясно и отваряне на сърдечната чакра.
Тази вечер, спазвайки указанията, я прослушах само един път, но тъй като вече е позната, мозъкът ми веднага я възприе като хармонично единство на звук и шум. В началото, за кратко гласът не ми се вписваше,след което въздействието му спря. Отново усещах първо натиск върху гръдната кост,после топлина.Пълен релакс на тялото.

Чувствам се много добре и отпочинала сутрин след събуждане, въпреки че работата ми е изключително стресова и напрегната.

Събудих се странно, едновременно бях буден и спях… Вече пия трето кафе и още се чуствам странно и отнесено. Като че ли, една част от мозъкът ми работи а другата не!?!?!

Бързо отпускане и дълбок сън през цялата нощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *