Currently browsing tag

тантра

психология на чакрите: Сахасрара – отвъд психологията на чакрите

Много често назовават сахасрара седмата чакра, но тя се намира извън психологията на чакрите. Защото психиката на човека е сферата на преживяванията на личността и тази сфера завършва с аджня чакра. В сахасрара вече няма лични преживявания и не съществува личност, с нея започва необятната територия отвъд пределите на психичното. …

Свара йога: вселената в ритъма на собственото дишане

Много пътища съществуват в йога, които да ни водят от света на видимото към света на невидимото – от света на грубата материя, която обикновено сме свикнали да възприемаме като единствена реалност към света на реалностите отвъд тази материя. За йога това е пътят към събуждането и той може да бъде постигнат дори с такава на пръв поглед елементарна дейност като вслушването в ритъма и звука на собственото си дишане – известна още като свара йога.