Currently browsing tag

свещената планина

Магията на Марица

Снимах тези кадри докато се изкачвах към тишината на извора… Там, в Рила, това е едно от най-магичните места, до които си струва да стигнеш: за малко и много тих… Вечер тази река отмива всичко от деня, с което да не пристъпиш прага на нощта; всеки ненужен товар. И нека …