Currently browsing tag

равновесие в енергиите

Ние имаме една вродена, естествена система за възобновяване на психичния баланс. Ние съществуваме постоянно в едно от трите психически състояния, описани в Мандукя Упанишад: будуване, сънища или сън без сънища. Преминаването от едно състояние в друго би трябвало да наподобява ритмичен танц, който отново и отново възстановява вътрешната хармония. Вместо това обаче за много от нас то се е превърнало в хаотични и неуправляеми подскоци.

Йога нидра: Танц по стъпалата на съзнанието

  Най-големият проблем на днешното време е напрежението, което хората са събрали в себе си, казва свами Сатянанда. И тук съвсем не става дума за физическо напрежение. Физическото напрежение действително съществува, но то е само отражение на онова, което се случва във вътрешния ни свят. Напрежението в мускулите днес не …