Currently browsing tag

отвъд психичното

психология на чакрите: Сахасрара – отвъд психологията на чакрите

Много често назовават сахасрара седмата чакра, но тя се намира извън психологията на чакрите. Защото психиката на човека е сферата на преживяванията на личността и тази сфера завършва с аджня чакра. В сахасрара вече няма лични преживявания и не съществува личност, с нея започва необятната територия отвъд пределите на психичното. …