Currently browsing tag

дървото на познанието

Това е светът на сахасрара. Тази чакра се нарича хилядолистна и се символизира от хилядолистния лотус, но всъщност под хиляда тук се разбират безкрайно много листа и това вече не са листата на земното дърво на познанието, а на едно следващо, което започва оттук. Сахасрара, по същият начин, по който и муладхара, е преходна чакра. Муладхара е прагът към психичната реалност, сахасрара е прагът към реалността над психиката.

психология на чакрите: Сахасрара – отвъд психологията на чакрите

Много често назовават сахасрара седмата чакра, но тя се намира извън психологията на чакрите. Защото психиката на човека е сферата на преживяванията на личността и тази сфера завършва с аджня чакра. В сахасрара вече няма лични преживявания и не съществува личност, с нея започва необятната територия отвъд пределите на психичното. …