Йога и психология: Шизофрения и просветление

Шизофрения е диагноза, около която медицинската наука изследва, уточнява и спори в последния век. Като едно от най-разпостранените психични заболявания, шизофренията привлича вниманието на учените и обществото, но век по-късно истината е, че тази болест продължава да бъде загадка. Медицинското знание описва и разграничава симптомите, възможните физиологически последствия и до някаква степен съумява да потисне с помощта на психофармацията острите прояви. И възможностите засега се изчерпват дотук.
Дори границите на заболяването не могат да бъдат очертани с точността и прецизността, с която съвременната наука предполага да се отнасяме към материалния свят. Причината е очевидна, макар и все още официално непризната: психиката на човека и нейните разстройства не са непосредствено част от материалния свят.
 ПСИХИКАТА НА ЧОВЕКА И НЕЙНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА НЕ СА НЕПОСРЕДСТВЕНО ЧАСТ ОТ МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ
И ако днес учените се опитват да отбегнат тази тема като навлизат все по-дълбоко в детайлите на неврофизиологията и генетиката, още в самото начало на модерната психиатрия намираме указания затова, че този подход неизбежно ще се сблъска с неуспех. Зигмунд Фройд определя психозите, най-известната сред които е шизофренията, като сблъсък на Аз-а с външния свят, а малко по-късно – и на То-то с външния свят. Нещо в душите ни не може да се съгласи и да приеме онова, което ни посреща навън. Юнг, който за първи път превежда дълбоките древни знания и йога на езика на психологията на 20-ти век, формулира психозата като заливане, потапяне на Аз-а от архетипните съдържания на безсъзнателното. Някаква част от нас, която е извън нас, защото е повече от нас, в един момент взема надмощие над онова, които сами сме успели да изградим в себе си и се оказваме безсилни да съхраним вътрешните си стени.
Нарушения в модела на мислене и чувстване, така най-общо се определя днес шизофренията. Нарушенията са както продуктивни, позитивни – тоест прояви, които не се забелязват при „нормалните“ хора (като халюцинации, налудности, нарушения в говора, дезорганизация на мисълта), така и негативни – черти, които при прекрачилите границата на „нормалното“ липсват: например емоциите са изравнени, не може да се изпитва удоволствие или да се създават социални връзки. С други думи, съвременната психиатрия от позициите на властта поставя границите на това кое и до каква степен е „нормалното“; описва и постулира норми за вътрешния свят на човека, които са обшествено приети.
Всички симптоми на диагнозата шизофрения, и позитивните, и негативните, са познати на йога от хилядолетия като частични проявления на пробуждащата се кундалини – скритата във всеки човек сила, която носи енергията за пълното осъществяване на вътрешния потенциал, за просветлението. Процесът, в който започваме да преминаваме от света на човешката психика – света на „нормалното“ съществуване – в света на свръхчовешкото, на божественото, от света на Aз-а в територията на Свръх-аза, е съпътстван от дълбоко преструктуриране и промени във вътрешния свят, които не могат да бъдат описани в термините на общоприетата норма.
Процесът, в който започваме да преминаваме от света на човешката психика – света на „нормалното“ съществуване – в света на свръхчовешкото, на божественото, от света на Aз-а в територията на Свръх-аза, е съпътстван от дълбоко преструктуриране и промени във вътрешния свят, които не могат да бъдат описани в термините на общоприетата норма.
Означава ли това, че йогите са шизофреници? Ако попитате някого от улицата, с представи за йога от приказки на масата, той без съмнение ще отговори утвърдително. Но в йога съществува, макар и непозната дори за много от практикуващите днес, ясна граница между психичното разстройство и психичното израстване, между болестта и просветлението. Вместо с материалния модел на съвременната наука, йога описва случващото се в човешката психика чрез енергийния модел – с познанието за това, че всеки от нас и всичко, което е в нас и което ни заобикаля, е част от едно единно поле на универсална енергия в свободно движение. Кундалини е зарядът, потенциалът който носим да променим, да повишим вибрациите на тази енергия в себе си, да се отместим от грубите вибрации на материалната вселена към фините вибрации на божествения свят.
Тази възможност носи всеки от нас в себе си и йога предоставя път за пълното й осъществяване. Но когато кундалини започне да се пробужда – в следствие влияния отвън или неправилна практика – по патологичен начин, резултатът, вместо самоосъществяване, е именно психоза, болестно разстройство на психичния апарат. Затова и технологията на йога през вековете е предавана внимателно, с дългогодишно обучение от учител на ученик.
От позицията на нергийния модел неврозите са нарушаване на баланса между двете основни енергии в човешката психика, между женската и мъжката енергия, ида и пингала. Тъй като този баланс в днешния свят е генерално разрушен, може да се каже, че днес всички хора (освен тези, които последователно се занимават с практики за възвръщане на вътрешното равновесие или пък са достатъчно изолирани от модерното общество) са невротици. Психозата винаги е патологична проява на „надчовешкото“ в психиката. Тя е провокиране, въздигане на кундалини, преди психиката да е достатъчно зряла и подготвена затова. На езика на енергийните пътища – надите, психозата е опит на Кундалини да пробие своя път чрез ида и пингала, вместо в централния енергиен канал – сушумна, който все още е блокиран. Или опит да си проправи път в сушумна, когато чакрите – главните енергийни центрове по протежението на централния канал, все още са затворени, незрели, не са готови да понесат и преобразят постъпващия поток от енергия. Тогава се стига до психически срив.
В същото време, и изкачването на кундалини по сушумна е свързано със стрес и напрежение по цялостното преустройство на енергийната (а като следствие – и на телесната) конституция на човека. Затова процесът на случване на просветлението нерядко носи като съпътстващи ефекти отново тези симптоми, по които днешната психиатрия диагностицира шизофренията. Но има една съществена разлика: човекът в процес на просветление не е луд. Неговата психика не е дезорганизирана, а организирана по други, нови, по-високи закони. Психичният конфликт не съществува. Потокът от преживявания може да е изцяло с фокус навътре(външният свят в определени етапи от процеса напълно губи значение), но е последователен и постоянен, а не хаотичен. Способността за вземане на решения и преценки (може би странни и неприемливи за околните ) присъства ненарушимо, за разлика от разрушеният потенциал да решава при шизофреника. Просветлението не е загуба на вътрешен контрол, а поставянето на вътрешния контрол на ново, следващо, по-високо (макар и неразбираемо и недостижимо за „нормалните“ хора) равнище.
Системата на класическата йога в практиката много бързо е съумявала да отдели и разграничи признаците, че човек е тръгнал по пътя на самоосъществяването от симптомите на психическото заболяване. Хората със събуждащо се кундалини са били насочвани към подходящи места и учители, за да могат да преминат успешно и най-безболезнено през процеса на вътрешно пробуждане. Днес и тези хора стигат до психиатрията.
В последните десетилетия темата с психичните заболявания е изключително актуална, защото задачата за осъществяването на вътрешния потенциал се превръща в непосредствена задача, от която зависи оцеляването ни като човечество. И тъй като в същото време все още липсва обща култура за същината на този процес, може да се каже, че епидемията от шизофрения, от психози, която е обзела планетата, е на първо място резултат от неграмотност, от липса или забравяне на основно знание. Колкото и да се гордеем с това, че разполагаме с най-много информация, с най-много факти и детайли за материалния свят в сравнение с всяка друга епоха. Едно горчиво противоречие, за което може би ще платим твърде висока цена.

 

 

Текст за списание Йога за всички

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *