Йога и психология: Енергиен модел на граничното личностново разстройство – бордерлайн

Всяко психично разстройство според йога може да се разглежда като дефект в енергийната система на човека и особено в нейните главни разпределители – чакрите. Балансираното движение на жизнената енергия означава повече или по-малко балансирано психично съществуване; нарушенията в праничния поток са и източникът на нарушенията в психиката.
Обикновено тези нарушения се изразяват в запушване на основни пранични канали, затваряне и объркване на ритъма на работа на основните чакри. Например депресията може да се обясни с липса на енергия в пингала или с пресъхване на активния, „мъжкия“ енергиен поток. Това принуждава чакрите да се затворят в тамасично състояние – в състояние на почти пълна липса на енергия. Получава се затворен кръг – основните енергийни центрове нямат достъп до енергия и те самите не генерират и не разпределят енергия, общото поле на психична енергия е умъртвено. Затова и излизането от това състояние е много трудно – за да се събудят чакрите, за да започнат да пулсират отново и отново да бъдат източник на енергия, е нужно до тях да стигне активната енергийна искра на пингала, а за се оживи пингала, необходимо е основните чакри да бъдат все пак активни. Депресията може да се оприличи на всеобщо енергийно угасване на организма, вътрешните светлини са погасени на възможно най-ниското тамасично ниво и до пълното им угасване има понякога наистина само още една крачка.
 за да се събудят чакрите, за да започнат да пулсират отново и отново да бъдат източник на енергия, е нужно до тях да стигне активната енергийна искра на пингала, а за се оживи пингала, необходимо е основните чакри да бъдат все пак активни.
Граничното личностново разстройство, известно още като бордерлайн, има различен, изключително интересен енергиен модел. То се състои от две фази, които се редуват през определени периоди от време. Преходът между двете фази, все още не напълно обясним за съвременната медицина, е закономерен от гледна точка на знанията за психичния свят на човека според йога.
Първата фаза, която може да бъде наречена депресивна, енергийно се отличава от праничните характеристики на „истинската“ депресия. Докато в депресията потокът на енергия е почти прекратен и тамасичното състояние позволява само известни психични проявления в ида, в областта на женската енергия (типичната депресивна картина), в депресивната фаза на бордерлайна имаме умерена раджастична активност и в същото време напълно затворени чакри. Това означава, че пингала не е умъртвена, в психичния свят продължава да постъпва активна енергия отвън и в същото време нарушеният модел на функциониране на чакрите възпрепятства обработването, уравновесяването, балансираното разпределение на тази енергия. Вместо това тя започва да се трупа и да „раздува“ чакрата подобно на балон. Депресивната фаза на бордерлайна е всъщност фаза на изявен недостиг на женска енергия, която да се справи с постъпващата мъжка енергия, докато в класическата депресия женската енергия е проявена без приток на мъжка енергия.
Така чакрите, които са в ригидно състояние, не пулсират, не могат да разпределят и балансират енергията, и в същото време са с все още достатъчно здрави стени, се превръщат във взривоопасни резервоари на раджастична, активна енергия, на която не е дадена възможност да се прояви. Това са буквално вътрешни психични бомби – с преминаването на определен праг на натрупване стените на чакрите не издържат и те избухват. Достигнат е прагът на прехода към втората фаза на граничното личностново разстройство – свръхактивната или параноичната, в която психиката излиза от контрол и видимо прекрачва границите на „нормалното“.
Активната бордерлайн фаза е отчаян опит на организма да се справи с внезапно, огромно по количество и дълго натрупвано количество раджастична енергия в режим на тотална криза, в който чакрите са изпепелени от взрива и не функционират. Свами Сатянанда оприличава основните енергийни центрове на електрически табла с бушони, преминаването в активен бордерлайн е тогава точка, в която бушоните прегарят, кабелите са обгорени, а енергията е с толкова високо напрежение, че нищо не може да я спре. За да не доведе до пълно самоунищожение, тя спешно търси пътища навън. Взривът на раджастична енергия означава агресия: активна по своя характер и оставена сама на себе си, мъжката енергия се проявява със сила.
 Активната бордерлайн фаза е отчаян опит на организма да се справи с внезапно, огромно по количество и дълго натрупвано количество раджастична енергия в режим на тотална криза, в който чакрите са изпепелени от взрива и не функционират.
Когато излишъкът от мъжка енергия насилствено е освободен, малки остатъчни количества от нея остават в праничното тяло. Взривът е разтърсил из основи и ида – възобновено е, макар и в ограничена степен, равновесието между мъжката и женската енергия. Това е достатъчно, за да започне самовъзстановяване на чакрите. Отново се изграждат стените им, но заедно с това се самовъзпроизвежда и устойчивият дефктен модел на функциониране. След кратък период на „нормалност“ имаме отново същите затворени чакри, с непропускливи стени, непулсиращи, готови да бъдат заредени като бомби за пореден път с взривоопасната енергия на пингала.
Бордерлайн е устойчив модел, матрица, която може да се повтаря десетилетия, защото от пранична гледна точка е функционална, колкото и разрушаваща психически да е. За разлика от депресията, която е тамасично, безенергийно, умъртвяващо състояние, при граничното личностово разстройство потокът на енергия съществува, променено е само разпределението на този поток. Затова и подмяната на тази матрица с медицинска намеса е на практика невъзможна, а с помощта на йога е трудна задача. Тя изисква упорита и последователна работа по възстановяване на баланса между ида и пингала и възвръщане към балансираната разпределяща и генерираща енергийна функция на основните чакри.
Текст за списание „Йога за всички“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *