Пътищата в йога: Десетте портала към пробуждането и съвременният човек

Посоката в йога е към истината, че човек не е само физическото тяло, което се бори за оцеляване в материалния свят – яде, пие, размножава се и се стреми да осигури съществуването си в условия на съперничество с всички възможни средства. Отвъд тази обвивка според йога се намира по-фината енергийна обвивка на вътрешното, психично тяло – сбор от нашите емоции, мисли, спомени, вътрешни диалози, разсъждения и опити да опознаем света и себе си и да подредим това знание така, че да ни ползва във всекидневието.  Но ако според западната психология истината за човешкото развитие приключва дотук и е достатъчно да овладеем процесите във вътрешния си свят за да живеем добре със света отвън, за древното познание на йога процесът на пробуждане на съзнанието продължава и отвъд човешката психика. На още по-фино енергийно ниво, още по-дълбоко и трудно за достигане, е пространството на тишината в нас, което е отправната точка за преход към нова категория на съзнанието. Тя се намира извън границите на човешкото всекидневие и ни свързва в едно със света на светлината или космоса, или божественото…

Пробуждането на това съзнание, което в тантра и йога бива назовано събуждане на кундалини, самадхи,   турия, и има различни наименования в различните религии, духовни направления и мистични учения, е крайна точка в пътя на човека според йога. Това разбиране се споделя на практика от всички традиции  на вътрешното търсене, развити още от дълбоката древност  сред  народите по света.

Може да се каже, че йога е най-всеобхватният пътеводител за пробуждането на човечеството, защото описва и предлага като технология всички познати средства за постигане на крайната цел. Те могат да бъдат обобщени като десет пътя – или десет портала на прехода. Осъществяването на човешката еволюция е възможно през всеки от тях, но не всички са еднакво подходящи за всяко време и за всеки човек. За разлика от други духовни традиции, които се фокусират върху само един или няколко от възможните пътища – и затова остаряват и стават неприложими, когато външните условия се променят, йога запазва актуалност, защото не е толкова свързана с конкретна технология, а обхваща и е готова да използва всичко полезно.  Йога е променящо се знание и променяща се практика, която се основава на една универсална традиция, а не закостеняло повтаряне на наученото. Това е особено важно в съвремието ни, когато светът се променя толкова стремително, че дори наученото вчера днес вече може да не носи резултат. Йога е процесът на упорито, последователно търсене на възможност за човешкото самоосъществяване, каквито и да са условията навън.

Йога е процесът на упорито, последователно търсене на възможност за човешкото самоосъществяване, каквито и да са условията навън.

Кои са десетте основни посоки според традицията в йога – и доколко и как всяка от тях е приложима днес   за нас, в напрегнатото всекидневие на 21 век:

 

Традиционно първият признат в йога път е пробуждането по рождение. Като процес на последователни успешни прераждания, човек със самото си идване на земята може да пристигне с разширено съзнание - отвъд физическото или отвъд психичното или дори със събудено космично ниво на съзнание. 1. Традиционно първият признат в йога път е пробуждането по рождение. Като процес на последователни успешни прераждания, човек със самото си идване на земята може да пристигне с разширено съзнание – отвъд физическото или отвъд психичното или дори със събудено космично ниво на съзнание. Според това къде си на картата на съзнанието по рождение, казва Свами Шивананда, може да си като мокро дърво, което никакъв огън не може да разпали – или като сноп сухи съчки, на които е необходима само малка искра… В традицията на изтока децата, родени напред по пътя, са били разпознавани рано и направлявани в духовния път. В съвременната наша цивилизация такива деца са все по-рано диагностицирани като психично болни и все по-рано започва третирането им с модерните постижения на психофармацията с цел да бъдат въдворени в нормата на обичайното за времето ни… Модерната психиатрия се намесва брутално с все по-мощни вещества във все по-ранна възраст и всъщност се превръща в заплаха да развитието на човечеството. Посланието на йога тук е да бъдем внимателни, с отворени сетива, когато срещнем такива „особени“ деца и да не се подаваме на натиска на медицинско-фармакологичната мафия. Йога ни дава карта и друго, по-широко разбиране за вътрешния свят на човека, както и чувствителност и спокойствие да можем да вземаме правилни решения.

2. Вторият път на йога – този на съзнателните ограничения – се основава на познанието, че колкото повече храним със сетивни удоволствия физическото си тяло, толкова повече психична енергия изразходваме и толкова повече се отдалечаваме от същинските слоеве на съзнанието. Изобилието носи слабост, отнема вътрешната сила и води до упадък на съзнанието, учи ни йога. Неслучайно и в източните традиции, но и в тези на християнството, и специално на източното православие, се обръща особено внимание на съзнателно приетите лишения като най-кратък път към Бога.  Днес обаче този път е далечен и на практика неприложим за по-голямата част от хората. Той е в абсолютно противоречие с официалната тенденция и основната пропагандна истина на съвременния капитализъм – да живееш означава да потребяваш, да консумираш всеки ден, във всяко отношение все повече и повече. Изисква се изключителна вътрешна устойчивост за да можеш да преодолееш пропагандния натиск, който ни залива постоянно и да се научиш на всекидневната съпротива на общоприетия ред – да живееш с малко.

Изисква се изключителна вътрешна устойчивост за да можеш да преодолееш пропагандния натиск, който ни залива постоянно и да се научиш на всекидневната съпротива на общоприетия ред – да живееш с малко.

Днес този метод е подходящ само за вече напреднали по някой от другите пътища в йога.

раджа йога 3. Също така трудно приложим днес, въпреки че широко се преподава, е някога познатият като кралски път метод на раджа йога – според който след известна подготовка се преминава към процес на дисциплиниране на мисленето. Той включва съзнателно откъсване от сетивните дразнители, концентрация и медитация. Медитация днес е популярна дума и често се предписва като универсален лек, но истината се, че да се постигне състояние на медитация днес за повечето хора е невъзможно, а усилията за напредък в тази посока могат да доведат до сериозни рискове и опасности. В природата на ума е да бъде неспокоен, но умът на човека от 21 век е екстремно неспокоен, тъй като трябва всеки ден да се справя с потоци от информация на практика непознати в историята на човечеството досега. Количеството информация се увеличава ден след ден и нашето мислене започва да следва нови модели, да функционира в нови за човека нива на стрес.  Класическите техники за концентрация и медитация са неподходящи за днешните хора и водят до опасност от вътрешни конфликти, усилване на безпокойството и объркване на ума, ако не са предшествани от достатъчно дълъг процес на подготовка, тренировка и буквално дресиране на подлуденото от делника мислене.

4. Моден в последните десетилетия, но също така неразбран и всъщност недостъпен за хората днес, е пътят на тантричната инициацияТантра действително използва и сексуални практики за разширяване на съзнанието и освобождаване на енергията, но тантра не е секс, въпреки че днес широко се предлага като възможност за постигане на нови нива на сексуалните изживяния. Във физическия свят сексът е средство за продължаване на рода, в психичния свят на човека – за вътрешни преживявания като удоволствие, наслаждение, самоутвърждаване и власт. В тантра сексът е абсолютно освободен от физическите и психичните си функции и е инструмент отвъд физическото и психическото тяло. Но за да може сексът да се използва за преход към ново ниво на съзнанието, човек първо трябва да е напълно овладял сексуалния нагон и страстите си. Живеем обаче във време, в което сексуалният нагон е издигнат в култ и целенасочено се разпалва с всички достъпни средства на пропагандата, защото обслужва удобно обществената система. Когато са непрекъснато сексуално раздразнени, хората остават без енергия за мислене и това е добре за управляващите.

Когато са непрекъснато сексуално раздразнени, хората остават без енергия за мислене и това е добре за управляващите.

Като пазарен продукт тантра-курсовете и обучения днес се възползват от високото ниво на сексуална възбуда в обществото и я увеличават – и така остават много далеч от същинския метод на тантричната инициация.

5. С хипи-движението в 60-те години на миналия век започна непресъхващия оттогава интерес на западния свят към друг от древните методи за разширяване на съзнанието – с използване на билки, растителни и други субстанции, допълнително обогатен от постиженията на съвременната химия в последните десетилетия. Но и този път, приложен извън разбирането и рамката на йога, се превърна в път на риска, злоупотребите и всъщност приспиване на съзнанието на днешния човек. Вместо към овладяване на мисълта, той води днес до бягство от мислене, до пълна зависимост и липса на контрол върху собствения живот, което е всъщност посока, напълно обратна на посоката на йога.

Вярата или безусловното осланяне на по-висшите сили е също един от методите за пробуждане на съзнанието с дълга историческа традиция, ала малко приложим и то сред ограничен кръг от хора днес.6. Вярата или безусловното осланяне на по-висшите сили е също един от методите за пробуждане на съзнанието с дълга историческа традиция, ала малко приложим и то сред ограничен кръг от хора днес. Да оставиш воденето на живота си на Бог с пълната вяра, че всичко, което се случва, се случва за добро, изисква отказ от активен живот така, както го разбира и налага нашето общество днес. Отказът, отстъплението от активна позиция съзнателно, е извънредно трудно решение, защото води до конфликти и социална изолация. Повечето вярващи в нашия свят възприемат вярата като успокояващ ритуал, а не като разтърсваща и трансформираща връзка, затова и вярата днес  води до пробуждане само в редки случаи – обикновено единствено когато съдбата предложи екстремни изпитания…

7. Друг познат от древните традиции път е директното предаване на пробуждането, на енергията с по-високо ниво на вибрация от човек на човек, в традицията – от учител на ученик, известно като шактипат. В историята на йога, а и на други традиции, са описани множество случай на моментално пробуждане, поднесено като подарък от гуру. То обикновено е предполагало ученикът да има вече в себе си развито необходимото равнище на възприемчивост и готовност да отхвърли егото си, да се остави  на волята на учителя. В много голяма степен този метод е сходен с метода на вярата, но тук става дума да предадеш изцяло себе си на волята на друг човек: също извънредно непоносима мисъл в съвременния свят. Трудно днес е и да попаднеш на гуру, който да не използва себеотдаването ти за личен интерес, просто такива са особеностите на епохата… Шактипат в миналото често е използван като мотивиращ подарък за усърдието на ученика, поднесен в подходящ момент, за да може да придобие представа за истинските измерения на целта на йога и сила да продължи работата си в някое от другите направления.

Както се вижда, изброените дотук седем метода за пробуждане на съзнанието, са само ограничено подходящи за прилагане от хората в съвременния свят. Следващите три обаче, когато се прилагат правилно, могат да доведат до резултат и в наше време, затова полезно е те да залегнат в основата на съвременната йога практика:

8. Мантрата се посочва неслучайно от много учители като пътят на йога в днешната епоха. Повтарянето на мантрата отново и отново постепенно променя вибрациите на вътрешната енергия и много меко, много постепенно, без опасности от изостряне на вътрешните конфликти, води към по-високите нива на съзнанието.  Единственият недостатък на този метод е, че той изисква време и търпение, и двете дефицитни в делника, но дори и малкото начало бива възнаградено с освобождаване от конфликтите и напрежението най-напред на физическо, след това на психично ниво и с постепенно навлизане в света на вътрешната тишина и отваряне на пространства към светлината.

9. Пранаяма е включена като помощно средство в раджа йога, но там тя е само подготвителен етап за мисловната работа, която всъщност води до пробуждане. Тук разглеждаме пранаяма като самостоятелна дисциплина и най-мощния достъпен за днешния човек, директен път към разширяване на съзнанието.  Пранаяма работи с процеса на дишането, който се намира между физическото и психичното функциониране на човека и е мост към овладяване на тялото и на психиката. Когато променяме дишането, автоматично променяме мисленето, без да трябва да се справяме преди това с безбройните препятствия и капани, които ни готви мисълта.

Когато променяме дишането, автоматично променяме мисленето, без да трябва да се справяме преди това с безбройните препятствия и капани, които ни готви мисълта.

Това универсално въздействие на контрола върху дишането намери признание и в съвременната психотерапия и множество психотерапевтични направления включват днес подходи от пранаяма – точно защото те водят до бърз и несъмнен резултат. В същото време съвременността роди много модификации и вариации на пранаяма, някои от които значително се отдалечават от последователната и системна практика, предписана от йога. Ако не се прилага правилно, пранаяма може да доведе до внезапен, подобен на взрив преход в хора, които не са готови за това и не са развили в себе си достатъчно сила да се справят с насочването на енергията от този взрив в съзидателна посока. В такива случаи пранаяма може да има и разрушителен ефект, затова изключително важно е тя да се практикува под ръководството и наблюдението на опитен учител.

10. Крия (или още – кундалини) йога е по същността си една смесена или междинна практика, която обединява в себе си подходите на мантра и пранаяма и включва още техники за работа с физическото тяло, които целят да направят прехода към следващите нива на съзнанието по плавен и мек. Преживяванията в крия йога не са толкова взривоподобни, колкото могат да бъдат при пранаяма, но пък резултатите настъпват по-бързо, отколкото при практикуването на мантра, затова може да се каже, че крия е един премерен, подходящ за днешно време път в йога.

Още с наближаването на днешната епоха, големите йога учители на миналия век като Свами Шивананда предугаждат, че йога може да бъде полезна и спасителна в новото време само ако отговори на променените условия на времето и ни дават напътствия и модел как да съчетаваме възможностите на различните методи за да осъществяваме задачата на йога – да водим хората от нашето съвремие към светлината.

 

Още с наближаването на днешната епоха, големите йога учители на миналия век като Свами Шивананда предугаждат, че йога може да бъде полезна и спасителна в новото време само ако отговори на променените условия на времето и ни дават напътствия и модел как да съчетаваме възможностите на различните методи за да осъществяваме задачата на йога – да водим хората от нашето съвремие към светлината. Днешните йога учители са изправени пред предизвикателството да продължат тази традиция, което изисква много повече от това стриктно да се повтарят схемите от миналите времена.

 

Текст за списание „Йога за всички“

Повече за пранаяма – най-мощния достъпен за днешния човек, директен път към разширяване на съзнанието ще научите по време на 

йога-уикенд в Рила ЙОГА И ПЛАНИНА

 

за вътрешно въздигане, освобождаване

 

и развитие на съзнанието

 

с Любомир Розенщайн

2527юли 2014 г.  Мальовица, Рила

Подробностите тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *