Currently browsing

декември 2014

2. Не се сърди. Не се сърди на никого, хората често не знаят какво да правят със страданието си, затова се опитват да го разтоварят на другите. Обиди, обвинения, злоба, завист, лоши думи, мразене, ненавист - коренът на всичко това е във непоносимото вътрешно страдание, в непоносимата вътрешна не-любов. Но и никой не заслужава да му се сърдиш, че не е бил научен да обича; запомни че злобата е израз на страдание и на него може да се отвърне със съ-страдание.

Прост и кратък път да превърнем страданието в светлина :)

И в края на тази година, след толкова много семинари, срещи, текстове, събития, писма, въпроси, очаквания, сълзи, изпитания, надежди, поуки,  просто часове и дни, иска ми се да обобщя важното в няколко прости изречения, които да ви съпровождат в следващата: Ето един прост и кратък път да превърнем страданието в …