Currently browsing

март 2013

между разбирането и усещането

Между разбирането и усещането

На въпроса, който някой днес ми задава: защо още не е дошла в мен тази пролет? Разбирам, че идва, но в мен не мога да я усетя. Човек се люлее между разбирането и усещането… Дървото, реката, небето не се опитват да разбират, само следват знаците… Ние можем да разбираме и …

Събудете в себе си силата на пролетните води... които се движат неудържимо напред след скованата неподвижност на зимата и отместват всичко от нея, отнасят го надалеч, отмиват го, за да разчистят път за новото събуждане на пролетта...

Пролетни води в Крушуна

Събудете в себе си силата на пролетните води… които се движат неудържимо напред след скованата неподвижност на зимата и отместват всичко от …

Бъдете и в прошка към себе си

В прошка към себе си

Бъдете и в прошка към себе си тази вечер – всичко, което се е случило; всичко, което сте направили, сбъркали, сгрешили, е …