Currently browsing

октомври 2007

Една сутрин

Една сутрин се събудих с неясната тревога, че светът се е променил. Погледнах през прозореца, където тъмнината на есенното утро се смесваше с млечната гъстота на мъглата. Нищо не можеше да се различи. Приготвих се и тръгнах за работа. Но още щом напуснах дома разбрах, че земята наистина не е …