Currently browsing category

дневник

И все още съм жив! И все пак съм жив!

Мотото ми в тези първи трудни ковидни години на прекрасния нов свят стана – И все пак съм жив! И си мисля, че това има значение не само за мен, но и за всички онези, които не отстъпват ден след ден в понякога твърде мъчителното и трудно днес усилие все …

вирусът лекува

Едно от положителните следствия на днешното пандемично време е, че то нагледно показа или по-скоро върна на хората спомена колко временно, неустойчиво …

всичко е игра на светлината

Създаваш въздушна кула. Хубава, висока, хората й се възторгват лудешки, радват й се като малки деца, струва им се, че са част …

Освобождаване от обидата

Помислете си за човек, на когото сте обидени… Обидата е една от най-силните, най-унищожителните негативни емоции. Ние носим в себе си обидите …