Currently browsing category

Възприятия, сетива, Page 3

Сетива, възприятия, обоняние, усещания, слух, зрение, възприемане на външната среда, модалности, субмодалности

Откъдето идваме

Ние идваме не от думите, а от празнината между думите. В празнината между думите има място за всичко: за ударите на сърцето на мама, за тихото плискане на океана, дори за първия вик… В празнината между думите има място за нови езици, за нови светове, за цялата вселена. В празнината …

Спасените и загубените

В концлагера – тази идеална лаборатория за изследване на човешката психика, пише Примо Леви, хората не се делят на богати и бедни, …

Изхвърлен делфин

Помня, един ден седях на див, пустинен плаж, където природата имаше онази съвършена, ненакърнена от човека красота, която в днешно време вече …

Борбата с плевела

Всяка сутрин ние тръгваме на нова битка и войниците на най-предния фронт са сетивата ни. Не защото непременно някой иска да ни …