всичко е игра на светлината

Създаваш въздушна кула. Хубава, висока, хората й се възторгват лудешки, радват й се като малки деца, струва им се, че са част от тази въздушна красота, лекота и безгрижие и че винаги ще бъде така. После я събаряш, съвсем последователно и до основи. Радващите се се превръщат в плачещи и …

Бхагаватгита за 21 век. Глава осма. Йога за последния миг

В осма глава на Бхагаватгита Кришна въвежда Арджуна в темата за смъртта. И тази тема е естествена на входа на битката; нормална, когато погледът ти е обърнат към бойното поле пред теб, където ти предстои да се отправиш без да знаеш дали ще се върнеш. Всеки един от нашите дни …

Просто жив

Аз просто се опитвам да остана жив. Това се оказва все по-мъчно с годините. Затова и с годините все повече ценя онези …