Бхагаватгита за 21 век: Глава първа. Нечутият грохот на отчаянието

„Повечето хора прекарват живота си в тихо отчаяние. Тъй нареченото примирение всъщност е непреодолимо отчаяние.“ Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо Когато Торо пише думите си за тихото отчаяние в Уолдън, светът на съвременната ни цивилизация, такава каквато я познаваме и изживяваме днес, тепърва се заражда. Избирайки горското …

Бхагаватгита за 21 век: Пристъпвайки към Гита

Бхагаватгита е от малкото книги, за които днес почти всеки е чувал и които почти никой не е прочел. За тези книги мнозина в нашето съвремие мислят, че те са основата на ретроградни и потискащи религии, спъвали прогреса на човечеството – напредъка на науката, материалната култура, демокрацията, свободите в продължение …